Canal de comunicación

Envío de comunicación push a usuarios de acuerdo a parámetros establecidos, como: función de proximidad, evento, accesos a zonas concretas, etc.